ADVOKÁTNÍ   KANCELÁŘ

 

JUDr. MARTIN ŠÍP, advokát

insolvenční správce

 

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oborech

 

·         práva insolvenčního

(návrhy na povolení oddlužení, insolvenční návrhy pro podnikatele, právní obrana proti insolvenčním návrhům, zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení)

 

·         práva občanského, včetně obchodního

(právo bytů a nebytových prostor, nájemní smlouvy, výpovědi, soudní spory, převody nemovitostí, advokátní úschovy peněžních prostředků, daňová přiznání, rodinné právo, ochrana osobnosti, dědické právo, zakládání společností, družstev, společenství vlastníků, obchodní smlouvy, obchodní spory, zápisy v obchodním rejstříku, jednání za společnost, právní analýzy, zajišťování exekucí pro výkon soudních rozhodnutí, zpracování prohlášení vlastníka budovy a smlouvy o převodu jednotek do vlastnictví včetně jednání s katastrálním úřadem)

                                                                                                                                                                                          

·         práva správního

(správní řád, stavební řízení, živnostenská oprávnění, přestupkové řízení, finanční právo, včetně daňového řízení)

 

·         práva trestního

(zejména zastupování poškozených osob)

 

·         jakožto další právní poradenství

 

·         Odměna za právní služby

Odměna za právní služby se řídí především podle smluvní odměny dohodnuté s klientem. Při určování výše smluvní odměny je přihlédnuto k hodnotě věci, která je předmětem právní služby, časové náročnosti věci a obtížnosti věci s přihlédnutím k osobním poměrům klienta. Výše smluvní odměny je sjednávána předem, poté, co se advokát seznámí s případem a to při prvním jednání s klientem. Pro případ poskytování opakovaných právních služeb (např. nepřetržité právní poradenství či zastupování klienta ve všech jeho záležitostech) lze sjednat odměnu paušální částkou za dané časové období.  Při uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby je od klienta požadována přiměřená záloha. Pro případ, že není určena smluvní odměna, řídí se výše odměny advokáta podle advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

 

 

JUDr. Martin Šíp, advokát; IČ: 64558703

Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6, Telefon: +420 220511056, E-mail: ak@martinsip.cz; insolvence@martinsip.cz